html5 templates

Kinderen

Lezen, Schrijven, Rekenen

Dyslexie, Dysorthografie, Dyscalculie

Voor sommige kinderen is lezen, schrijven of rekenen niet altijd zo makkelijk. Al die regeltjes onthouden is immers geen makkelijke klus.

Met een individueel aangepaste therapie en advies, helpen wij uw kind graag op de juiste weg.

Taalmoeilijkheden

Taalbegrip en Meertaligheid

Komt de taalontwikkeling wat trager op gang of zijn er door meertaligheid enkele problemen? Dan kunnen ouders en kind altijd bij ons terecht. We helpen u met woordenschat, zinsbouw, vervoegingen en de algemene communicatie.

Uitspraak

Articulatie

Alle klanken juist uitspreken is niet altijd eenvoudig. Samen met de ouders gaat de logopediste op weg om de verstaanbaarheid snel te verbeteren.

Leerproblemen

Gaat het leren niet zo makkelijk, dan gaan we samen met de ouders en de klas (met uw toestemming) op weg om de achterstand ten opzichte van de klasgenootjes zo snel mogelijk te beperken. In samenspraak werken we de juiste STICORDI-maatregelen uit. (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

Aandachtsmoeilijkheden 

Kinderen kunnen levendig zijn, maar soms zijn ze zo levendig dat ze hun aandacht teveel verdelen. Overal is er wel iets boeiends te zien. Misschien zijn ze te impulsief en overdreven actief (bijvoorbeeld ADHD) of ze springen van de hak op de tak.
Samen zoeken we de juiste weg om hun aandacht juist te leren richten en goed geconcentreerd verder te werken.

Volwassenen

Spraak – en taalproblemen na een beroerte of trauma

Afasie, Dysartrie, Dyspraxie, Dysfagie

Door een trauma of beroerte kan het zijn dat volwassenen moeilijkheden ondervinden met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van taal (dysartrie en dyspraxie). Soms zijn er ook slikproblemen.

Wij begeleiden deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.

OMFT

Oro-myofunctionele therapie

Verkeerd mondgedrag , zoals foutief slikken , open mondgedrag , mondademhaling , addentaal of interdentaal spreken , beïnvloeden ook de stand van je kaak en de ontwikkeling van het gebit.

Door OMFT of oro-myofunctionele therapie elimineren we de afwijkende mondgewoonte met heel specifieke oefeningen waardoor we de mondspieren weer in balans te brengen.